Lahden kasvu ja elinvoima on kiinni mikro- ja makrotasojen yhteistoiminnasta

Toukokuussa pidetystä Lahden Runomaraton ry:n ja lahtelaisten kulttuuriyhdistysten järjestämästä kulttuurin kuntavaalipaneelista on jo vierähtänyt aikaa. Käsitellyt aiheet sen sijaan eivät ole hautautuneet mihinkään. Pääosin Veikkausvoittovaroilla tuettu kulttuuritoiminta tulee kohtaamaan vielä pandemiasta toipumisen jälkeenkin ongelmia. Taiteen rahoitus on ollut alalle muutenkin riittämätön. Nyt hallituksen on otettava huomioon, miten täytetään taiteelle suunnattujen Veikkausvoittovarojen kokoinen lovi valtionbudjetissa. Kunnille […]

Lue lisää
Lahden huumeongelmaan puuttuminen vaatii kohdennettua strategiaa

Lahdessa on tehty paljon huumeongelman eteen, mutta päihdeongelma kasvaa teoista huolimatta. Päihteiden käyttö erityisesti nuorten keskuudessa on kasvanut nopeasti erittäin laajamittaiseksi ja panostuksia palveluiden järjestämiseksi tarvitaan edelleen. Kun kaupungin näkökulmasta pohditaan huumeiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin tarttumista, tulee strategiassa huomioida eri tasot, joilla päihdeongelma ilmenee. Kunkin tason keinovalikoima poikkeaa toisistaan eikä yhtenäisellä strategialla saavuteta tuloksia kaikissa ikäryhmissä.  […]

Lue lisää
Läheistenpäivä 5.5.2021

Toukokuun 5. päivä vietettiin valtakunnallista päihdeongelmaisten läheisten päivää. Läheisen päihderiippuvuus koskettaa valtakunnallisesti jo kymmeniä tuhansia ihmisiä. Yhtä huumeidenkäyttäjää kohden on keskimäärin kuusi perheenjäsentä, joita asia koskettaa syvästi. Arjessa kuormitus näkyy perheenjäsenten jaksamisessa, sisarusten koulun käynnissä, vanhempien tai puolison työssäjaksamisessa, isovanhempien huolessa. Päihteiden käyttö on niin käyttäjälle kuin koko perheelle trauma ja tuo mukanaan erilaisia liitännäissairauksia […]

Lue lisää
Kesäteatterihaaveet jälleen esiin

Kisapuiston uudistamisesta tehtiin juuri päätös. Sen mittavan kunnostuksen yhteydessä tulisi huomioida samalla kertaa koko ranta-alueen kehittäminen. Kesäteatteri-keskustelun paluu nousee esiin ennakoivina toimenpiteinä, joihin alkuinvestoinnit voitaisiin tehdä samalla.  Kannan henkilökohtaisesti vieläkin myötähäpeää niistä toimista, jotka Lahden kaupungin toimesta kohdistettiin aikoinaan kaupunkimme kulttuuritoiminnalle. Musiikkiteatterikoulutuksen lakkauttaminen ja sen myötä syntyneen Lahden uuden kesäteatterin toiminnan alas ajaminen sopivan tilan […]

Lue lisää
Taiteen perusopetus kannattelee lapsia ja nuoria koronan jälkeenkin

Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilaitokset ovat yhtenä keskeisenä osana lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisessä. Koronarajoitusten osuminen harrastustoimintaan koettelee myös opetuksen järjestäjiä ja toiminnan jatkuvuutta pitkällä aikajanalla. TPO on koulun ulkopuolista, lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen koulutusta. Oppilaat voivat valtakunnallisesti oppia arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta. Lahdessa tanssin, musiikin ja kuvataiteen […]

Lue lisää
Nuorten päihdekuntoutus tarvitsee lisää resursseja ja osaamista

Nuoret tarvitsevat ammattitaitoista päihdekuntoutusta  Nuorten päihteiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. Päihteitä käyttävät nuoret ovat vaarassa addiktoitua ja luisua yhteiskunnan ulkopuolelle. Nuorille on myös olemassa varsinaista päihdekuntoutusta, mutta harva pääsee tämän avun piiriin.   Ensisijainen ratkaisukeino on lastensuojelu, jonka kyky puuttua päihteiden käyttöön on lastensuojelulain ja vajavaisen päihdekuntoutusosaamisen takia olematon. Päihdekierrettä syventää laitokseen sijoitus, jossa […]

Lue lisää
Liisu-hanke siirtää liikennettä liian vähän

Lahden kaupungin LIISU-hanke pyörii vielä torin ympärillä Lahden kaupunkisuunnittelussa meneillään oleva LIISU2030 liikenne- ja liikkumissuunnitelma katsoo kaupunkisuunnittelua edelleen pienestä, torilta muutama sata metriä paikannetusta näkökulmasta. Siltä vaikuttaa suunnitelma, jossa kaavaillaan kaupungin läpikulkuliikenteen siirtoa Vesijärvenkadulta vain 500 metrin päähän Vuoksenkadulle. Haastan suunnittelijoita katsomaan kaupungin sisäistä ja tänne tulevaa liikennöintiä paljon kauempaa kuin Trion nurkalta ja ajoittavan […]

Lue lisää
Kisapuisto ja kesäteatteri

Kesäteatterin paluu Pikku-Vesijärvelle  Kaupunginhallitus on tekemässä maanantaina päätöstä Kisapuiston remontista. Helmikuussa kokoontunut kaupungin tekninen ja ympäristölautakunta on hyväksynyt Pikku-Vesijärven kehittämissuunnitelman lisäten siihen Marko Varjosen (kok.) ehdotuksesta toivomusponnen, jonka mukaan suunnittelussa tarkasteltaisiin myös toimivan kesäteatterin sijoittumista alueelle.  Puuttumatta itse ehdotuksiin totean, että näiden kahden alueen suunnittelun yhtenä kokonaisuutena olisi järkevää, jotta mahdolliset toiminnot tukisivat toisiaan ja […]

Lue lisää

Lehdissä julkaistut kirjoitukset